پیشکسوت فوتبال: اقدامات اخیر صندوق حمایت، باعث دلگرمی است

  پیشکسوت کشتی: پیشکسوتان ورزش، گنجینه تجربه و دانش هستند

  نراقی: فوتبال ایران در کمیته های آسیا فعال نیست/ تقدیر از پیشکسوتان قشنگ ترین کار ماندگار صندوق است

  سعید راد تأکید کرد: نقش موثر صندوق در حمایت معنوی از پیشکسوتان

  پیشکسوت بسکتبال بانوان: صندوق حمایت، فرهنگ قدردانی را ترویج داده است

  پیشکسوت والیبال بانوان: گردهمایی پیشکسوتان تقویت روحیه آن ها را به همراه دارد

  پیشکسوت بسکتبال: تکریم بزرگان فرهنگی است که صندوق در راستای آن گام برداشته است

  برزگر: صندوق در مسیر الگوسازی قدم های موثری برمی دارد

  پرویز مظلومی: تجلیل از پیشکسوتان ورزش روی جوانان تأثیر زیادی دارد

   درخشان: پیشکسوتان تاریخ و فخر ورزش کشور هستند/ مراسم تجلیل بزرگان الگوی خوبی برای جوانان است

  میر اسماعیلی: پیشکسوتان تاج سر ورزش هستند/ فدراسیون جودو آماده همکاری با صندوق حمایت است

  حسین کلانی: مراسم های تجلیل صندوق آبرومندانه و جامع است

  تاج: برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان خوش فکری است/ دستمزد چهار ماه آینده ویلموتس پرداخت شده

  رئیس فدراسیون شنا: فرهنگ تجلیل از بزرگان ساری و جاری شود