برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دولت توسط صندوق حمایتمحمد خرم از برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دولت توسط صندوق حمایت خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور اعلام کرد مسابقات ورزشی کارکنان دولت که در تاریخ های 24بهمن الی 12اسفند در رشته های فوتسال آقایان، والیبال آقایان و والیبال بانوان با حضور و معرفی ورزشکاران از ۲۶ استان کشور در شهر ایزدشهر استان مازنداران به میزبانی و حمایت شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری قهرمان سیر ایرانیان از شرکت های تابعه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور برگزار می گردد.

ضمنا اطلاعات تکمیلی از روند مسابقات ورزشی در روزهای آتی اعلام می گردد.