ورزشکاران برای عضویت صندوق در مجموعه ورزشی انقلاب هم ثبت‌نام می‌شوندصندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با استقرار در مجموعه ورزشی انقلاب از ورزشکاران برای عضویت در این صندوق و همچنین بیمه تکمیلی ثبت نام به عمل می‌آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی‌صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، به دنبال شروع ثبت نام بیمه تکمیلی صندوق برای تمامی قهرمانان، پیشکسوتان، اعضای تیم‌های ملی، داوران، مربیان، هواداران، دست‌اندرکاران ورزشی و تمامی سبک‌های رزمی و اعضای باشگاه‌های خصوصی و همچنین باتوجه به این‌که تمامی این عزیزان ملزم به عضویت در این صندوق هستند بنابراین نماینده صندوق با استقرار در مجموعه ورزشی انقلاب در ساعات اداری آماده ثبت نام اعضای یاد شده برای بیمه تکمیلی و عضویت در صندوق بوده و این خدمات به آن‌ها ارائه خواهد شد.