شاهرخ شهنازی: سرپرستان فدراسیون‌ها هم می‌توانند در مجمع کمیته حضور داشته باشندشاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: موضوع اصلی هیئت اجرایی امروز در مورد مجمع کمیته بود.

به گزارش پایگاه خبری صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشورو به نقل از تسنیم، شاهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان نشست هیئت اجرایی گفت: موضوع اصلی بحث مجمع بود که کسانی که شرکت خواهند کرد جای گفت‌وگو داشت که حضور این افراد نهایی شد. در مجمع، فدراسیون‌های ورزشی حضور دارند که برخی سرپرست هستند و چون انتخاباتی نیست احترام و جایگاه فدراسیون‌ها حفظ شد و از آنها دعوت شد.

وی تاکید کرد: طبق اساسنامه فعلی اگر مجمع روز سه‌شنبه، انتخاباتی بود در صورت غیبت یکی از اعضا، هیئت رئیسه می‌توانست شرکت کند که برخی این کار را کردند و مشکلی وجود ندارد. سرپرستی که عصو هیئت رئیسه بوده، می‌توانست در مجمع شرکت کند و آن سرپرست‌هایی هم که نبودند، می‌توانند شرکت کنند.

شهنازی افزود: بحث دیگر افرادی بود که باید به شورای المپیک آسیا معرفی شدند و تعداد نهایی شد. صالحی امیری برای هیئت اجرایی، دادگر برای کمیته مقررات، احمدی برای کمیته فرهنگی، خانم فرهادی‌زاد برای کمیسون زن و ورزش، علیپور برای کمیسیون ورزش برای همه، باقرزاده برای کمیسیون آموزش، محمود عبداللهی برای کمیسیون رسانه، هادی ساعی برای کمیته ورزشکاران و نوروزی برای کمیته پزشکی معرفی شدند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: مقرراتی نداریم که بازنشسته نمی‌تواند در مجمع شرکت کند لذا برای حضور فریبا محمدیان به عنوان خبره مشکلی نیست و به مجمع کمیته دعوت شد.

وی تصریح کرد: اساسنامه هم به همان صورت در مجمع ارائه و در آن تصویب خواهد شد. در بحث دبیرکل و اختیارات، هیئت اجرایی مصوب کرده که دبیرکل توسط رئیس معرفی و توسط هیئت اجرایی نهایی می‌شود. در واقع اعضای هیئت اجرایی تصمیم می‌گیرند پیشنهاد رئیس تصویب یا رد شود و اساسنامه با این پیشنهاد به مجمع می‌رود. کمیته بین‌المللی المپیک نظر داشت که دبیرکل و خزانه‌داری که توسط رئیس به هیئت اجرایی پیشنهاد شود، فاقد رای هستند، اگر می‌خواهید اینگونه نباشد باید مجمع عمومی در مورد دبیرکل و خزانه‌دار تصمیم بگیرد تا آنها نیز دارای حق رای باشند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: قرار شد آنچه هیئت اجرایی فعلا تصویب کرده در مجمع مطرح شود و تماس با IOC به بعد از مجمع موکول شود. در واقع قرار شد از مجمع عمومی درخواست شود اگر موافق هستند این اختیار را به رئیس و هیئت اجرایی بدهند که با IOC صحبت کنند و نظر آنها را جلب کنند تا اگر آنها نظر دیگری دادند، موکول به مجمع عمومی دیگر نشود.