دکتر ابطحی در منزل پهلوان امن ازادهمدیرعامل صندوق حمایت به دیدار پهلوان امن زاده رفت

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت، عصر چهارشنبه دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به منزل حاج حسن امن زاده قهرمان سابق کشتی ایران و پدر شهید اصغر امن زاده رفت و با خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار دکتر ابطحی از آقای امن زاده که هم دوره عبدالله موحد بوده به عنوان یکی از کشتی گیران بلندمرتبه و خوش نام یاد کرد.

در همین ارتباط حسن امن زاده گفت: از اینکه شما به منزل ما آمده و یادی از ما کرده اید تشکر می کنم. بی تردید این دیدارها نه با شخص بنده بلکه با تمام پیشکسوتان موجب دلگرمی قهرمانان قدیمی و خانواده آن ها می شود.