پیشکسوت دوچرخه‌سواری: یاد کردن از پیشکسوتان حرکتی شایسته و روحیه بخش برای جامعه ورزش استمحمدعلی محمدی پیشکسوت دوچرخه‌سواری و مدال‌آور بازی‌های آسیایی 1982 هند با ابراز رضایت از فعالیت‌های صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش، یاد کردن از پیشکسوتان در فضای مجازی این صندوق را حرکتی شایسته و روحیه بخش برای جامعه ورزش دانست.

محمدعلی محمدی دارنده مدال برنز دوچرخه سواری بازی‌های آسیایی 1982 هند در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور درباره حال و روز این روزهای خود بیان داشت: فعالیت ورزشی می کنم. گروهی هم در یکی از شبکه های مجازی به اسم پیشکسوتان دوچرخه سواری ایران تشکیل داده ام که با همه ورزشکاران قدیمی در ارتباط هستم و گاهی دور هم جمع می شویم.

وی افزود: مسابقات پیشکسوتان هم برگزار می شود البته من شرکت نکردم. ورزش قهرمانی خیلی سخت است و باید زحمت زیادی کشید برای همین باید قدر پیشکسوتان را دانست که سال برای افتخارآفرینی این مملکت تلاش کرده‌اند.

محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا دوچرخه سواری مدتی است نتایج خوبی کسب نمی کند؟ گفت: دوچرخه سواری رشته پرهزینه ای است باید ورزشکاران حمایت شوند فدراسیون هم بودجه زیادی ندارد. آقای قمری دوچرخه سوار است و ملی پوش هم بوده خوب کار می کند ولی با نفراتی کار کرد که سنی از آن ها گذشته است. او از همه دلسوزان استفاده نکرد.

این پیشکسوت اضافه کرد: ما نفرات دلسوز و خوشنامی مثل مهرداد صفرزاد، علی حقی یا حسین عسگری را در دوچرخه سواری داریم که دو دهه مدال آسیایی به دست آورده اند کنار رفتن آن خلأیی ایجاد کرده. باید از این نفرات استفاده شود. سطح دوچرخه سواری آسیا در حال نزدیک شدن به سطح دوچرخه سواری جهان است و ما باید تلاش بیشتری کنیم.

محمدی همچنین با ابراز رضایت از عملکرد صندوق حمایت عنوان کرد: اخبار صندوق حمایت را از فضای مجازی رصد می کنم، یاد کردن از قهرمانان قدیمی حرکتی شایسته و روحیه بخش برای جامعه ورزش است.