علی داودی به طلا مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان رسیدوزنه بردار فوق سنگین ایران در حرکت یک ضرب قهرمانی جوانان جهان، مدال طلا گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور و به نقل از ایسنا، در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در کشور فیجی، وزنه برداران دسته ۱۰۹+ کیلوگرم به رقابت پرداختند که در پایان علی داودی در حرکت یک ضرب با رکورد ۱۹۳ کیلوگرم مدال طلا گرفت.

علیرضا یوسفی هم که همچنان در رده سنی نوجوانان با ۱۶۲ کیلوگرم رکورددار یک ضرب است در رده جوانان با رکورد ۱۷۱ کیلوگرم چهارم شد، وزنه بردار ارمنستان با ۱۹۲ کیلوگرم نقره گرفت و مدال برنز به وزنه بردار اوکراین با ۱۷۲ کیلوگرم رسید.