پیشکسوت کشتی: صندوق خواسته صنفی پیشکسوتان را برآورده کردرحیم علی آبادی پیشکسوت کشتی افتتاح خانه پیشکسوتان ورزش را مایه مباهات و افتخار این قشر دانست و از برآورده شدن چنین خواسته صنفی ابراز خوشحالی کرد.

علی آبادی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ضمن تقدیر از دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق برای راه اندازی خانه پیشکسوتان گفت: افتتاح خانه پیشکسوتان ورزش یکی از کارهای مهمی بود که باید انجام می شد، هم اکنون بیشتر صنف ها خانه دارند و امور خود را از آن طریق پیگیری می کنند و ما نیز چنین نیازی را احساس می کردیم.

وی اضافه کرد: ما پیشکسوتان چیزی جز روی خوش نمی خواهیم و هنگامی که از ما یاد می شود و مورد احترام هستیم هم روحیه مان تقویت می شود و هم پیش خانواده و آشنایمان احساس غرور و افتخار می کنیم و آن ها نیز از این توجه لذت می برند.

علی آبادی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از محمد نصیری ادامه داد: محمد نصیری اسطوره ورزش دنیاست و یکی از اقدامات ارزنده صندوق برگزاری گرامیداشت قهرمانی ها و پهلوانی های او بود. امیدواریم که چنین امر خیری تداوم داشته و خانه نیز در این مهم تاثیر مثبت داشته باشد و گردهمایی پیشکسوتان بیشتر از قبل برگزار شود.