پاکیزه جم: در قرنطینه ورزش را اولویت قرار داده ام/ منتظر مراسم های خوب صندوق در پساکرونا هستیمعلی پاکیزه جم قهرمان وزنه برداری ایران و آسیا تاکید کرد که در دوران قرنطینه خانگی ورزش را به صورت جدی در خانه دنبال می کند.

پاکیزه جم در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: توصیه من به پیشکسوتان این است که در روزهای قرنطینه با ابزار و امکانات خود در هر سطحی ورزش را فراموش نکنند زیرا هم از لحاظ روحی و هم جسمی برایشان مفید خواهد بود.

این پیشکسوت وزنه برداری با تشکر از تماس صندوق با وی در این روزها اظهار داشت: عملکرد سال گذشته صندوق در تکریم و احترام به پیشکسوتان قابل ستایش بود و امیدواریم که این روند مقطعی نبوده باشد و با فروکش کردن کرونا دوباره مراسم های خوب این مجموعه برپا شود. همچنین از دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق برای ایجاد چنین روندی در تقدیر از پیشکسوتان و زنده نگاه داشتن یادشان سپاسگزارم.