اقدامات موثر در کاهش آسیب های ورزشی در بانوان•آیا با نوان در معرض خطر بیشتر ناشی ازآسیب ورزشی هستند؟
به غير از چند مورد استثنا، صدمات بيشتر وابسته به ورزش هستند نه وابسته به جنس. صدمات وابسته به جنس نادرند . سیستم تناسلی زنانه از نظر آناتومیک بهتر حفاظت شده است وصدمات سینه ها در زمره نادرترین صدمات هستند. اما صدمات رباط متقاطع قدامی و صدمات ناشی از بیش مصرفی در خانم ها شایع تر از آقایان است.

•از اقدامات موثر در کاهش اسیب رباط متقاطع قدامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تقویت عضلات تثبیت کننده زانو بالاخص همسترینگ ها
- بهبود آمادگی هوازی به منظور پرهیز از اشتباهات
- کاهش مانورهایی که در طی آن زانو اکستانسیون کامل می یابد
- دویدن و فرود تا حد امکان روی بالشتک پاها باشد
-تعلیم مربیان در خصوص احتمال بیشر آسیب ACLدر بانوان و آشنا سازی آن ها با اهمیت مهارت، آمادگی جسمانی و آمادگی جهت انجام مسابقه ورزشی

•صدمات بیش مصرفی شایع در بانوان شامل شکستگی های تنشی، تاندونیت و بورسیت هاهستند

این صدمات در بانوان ورزشکار شایع تر از اقایان است .دو علت واضح بالاتر بودن این میزان بروز فقدان آمادگی طولانی مدت برای ورزش سنگین که در خانم ها بیشتر دیده می شود و شروع نکردن تمرینات ورزشی تا هنگام رشد ناگهانی است. رشد ناگهانی قد در دختر بچه ها به طور تیپیک حدود 13-11 سالگی است و این زمانی است که آمادگی برای بروز صدمات عضلانی اسکلتی بیشتر است. و اغلب دختر بچه ها هم از این سنین وارد ورزش جدی می شوند.

توسعه سلامت ورزشکاران پارس