محسنی نیا مربی کشتی: مسابقات انتخابی در کشتی می تواند مطلق نباشدکاظم محسنی نیا معتقد است در انتخاب اعضای تیم ملی کشتی علاوه بر برگزاری مسابقات انتخابی می توان در برخی اوزان انتصابی داشت.

محسنی نیا در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در رابطه با انتخاب اعضای تیم ملی کشتی گفت: در خصوص اینکه چنین روندی از طریق مسابقات انتخابی باشد یا انتصابی چند مورد تعیین کننده است در برخی اوزان رقابت داخلی است مانند وزن ۸۶ کیلو که یزدانی و قاسم پور هر دو در آن خوب و آماده هستند و در رقابت های بین المللی خوب عمل کرده اند در چنین شرایطی باید برای دوبنده تیم ملی مسابقه انتخابی برگزار شود.

وی افزود: اما در برخی اوزان باید حریفان را آنالیز کرد و دید کدام کشتی گیر برای مبارزه با آن ها بهتر است. ما در تاریخ کشتی کشور کشتی گیرانی داشته ایم که در مسابقات داخلی نتوانتسه اند قدرت خود را به رخ حریفان بکشند ولی در عرصه های بین المللی بسیار موفق ظاهر شده اند.

محسنی نیا با اشاره به اینکه در تمام دنیا و در کشورهای تراز اول کشتی جهان در وهله اول مسابقات انتخابی مهم است، اظهار کرد: البته این مطلق نیست و برخی اوزان انتصابی است.

این مربی و پیشکسوت کشتی کشور در خصوص مسائل کنونی کشتی کشور گفت: من سابقه حضور در کشتی کشورهایی چون روسیه و اوکراین را داشته ام. در اردوهای کشورهای مطرحِ کشتی نفرات چهارم و پنجم هم مورد توجه و حمایت هستند، تمرین داده و به مسابقات خارجی اعزام می شوند تا اگر نفرات اول و اصلی تیم دچار آسیب شدند نفرات بعدی در همان سطح و کلاس بتوانند جایگزین شوند، موردی که در کشتی ما دیده نمی شود.

محسنی نیا ادامه داد: معمولا در کشتی ما تنها یک نفر عضوِ تیم ملی مورد توجه است و بقیه پشت سر او معطل می شوند و دریغ از یک اعزام، آن ها تنها حریف تمرینی آن یک نفر هستند، همین مسئله انگیزه را از هر دو طرف برای مبارزه می گیرد و باعث ترک اردو از سوی برخی کشتی گیران می شود بنابراین به مرور بعضی وزن ها خالی می شود.

وی تاکید کرد: دیربستن تیم ملی یکی دیگر از مشکلات کشتی ما است. تیم های ملی دیگر کشورها تکلیفشان زود روشن می شود و برای رفع ایراد، آنالیز حریفان، روحیه دادن و رسیدن بر سر وزن فرصت دارند ولی تیم ما معمولا در دقیقه 90 بسته می شود و فرصتی برای این کارها نیست.

محسنی نیا در خصوص صندوق حمایت گفت: وجود چنین مجموعه ای برای دلگرمی پیشکسوتان و قهرمانان بسیار ضروری است و از حمایت های آن بهره برده ام.

کاظم محسنی نیا متولد 1357 است. وی کشتی را از سال 72 تحت نظر اسماعیل پلویی در باشگاه شهید عراقی تهرانپارس آغاز کرد. وی در سال 1380 پهلوان کشور شد و در سال 81 نفر سوم کشتی ایران شد. در سال 2001 در مسابقات کیف اوکراین و در سال 2005 در مسابقات جام تختی عضو تیم ملی بود. وی سال ها در اوکراین و روسیه در کنار قهرمانان بزرگ جهان تمرین کرد و تجربه اندوخت. او همچنین عضو هیات پژوهشگران بین المللی کشتی جهان است. محسنی نیا هم اکنون یکی از مربیان سازنده کشتی است. وی مربی تیم های استان تهران و شمیرانات بود و توانست با این تیم ها به مقام های خوبی در این سال ها دست یابد.