برای نخستین بار در صندوق حمایت

ثبت نام آنلاین بیمه تکمیلی آغاز شدثبت نام آنلاین بیمه تکمیلی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور برای نخستین بار در صندوق حمایت آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، امکان ثبت نام آنلاین بیمه تکمیلی برای نخستین بار از بدو تاسیس صندوق فراهم گردیده است. اعضای محترم جهت انجام ثبت نام آنلاین بیمه تکمیلی 1400-14001 می توانند از مورخ 1400/03/30 به سامانه WWW.GHAHREMANANN.IR مراجعه فرمایند.

اعضای محترم صندوق قبل از انجام ثبت نام آنلاین بیمه تکمیلی، حتما ویدیو آموزشی و قوانین و مقرراتی را که در سامانه WWW.GHAHREMANANN.IR درج شده است را به دقت مطالعه بفرمایند.

گفتنی است تا پیش از این ثبت نام و ارائه خدمات بیمه تکمیلی برای ورزشکاران به صورت حضوری انجام می شد که پس از ایجاد این سامانه قهرمانان به خصوص پیشکسوتان و از کارافتادگان دارای مشکلِ تردد، می توانند برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی به صورت آنلاین اقدام کنند.

این کار ارزشمند برای نخستین بار است که با تلاش ها و پیگیری های مستمر دکتر ابطحی و مسئولان صندوق جهت تسهیل در ثبت نامِ بیمه تکمیلی و ارائه هر چه بهتر خدمات به پیشکسوتان و قهرمانان صورت پذیرفت.