گودرز حبیبی: خدمات صندوق به پیشکسوتان ستودنی استگودرز حبیبی پیشکسوت نامدار و ارزنده فوتبال کشورمان با اشاره به اقدامات مثبت دکتر ابطحی و تحولات اخیر صندوق ابراز کرد: خدمات صندوق حمایت به پیشکسوتان ستودنی است.

حبیبی در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: از ابتدای افتتاح صندوق در عضویت صندوق بوده ام. سال های ابتدایی عملکرد صندوق بد نبود. اما در میانه راه حمایت های صندوق تنها معطوف به گروه و عده خاصی شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد. این وضعیت ادامه داشت تا زمانیکه دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق شد و به امور صندوق سر و سامان داد.

وی ادامه داد: با توجه به عملکرد مناسب مدیرعامل صندوق و دغدغه هایش نسبت به پیشکسوتان به شخصه هر کجا باشم از وی تقدیر و تشکر می کنم. ابطحی در طول مدیریت چند ساله اش تمام فکر و ذکرش کمک به پیشکسوتان بوده، خصوصا پیشکسوتانی که دستشان به جایی بند نبوده است.

حبیبی با بیان اینکه ابطحی کارهای بسیار ارزشمندی انجام داده که مدیران قبلی نسبت به انجام آن ها اقدامی نکرده بودند، گفت: وی تا جایی که می توانست و بودجه و اختیارات داشت برای پیشکسوتان کار انجام داد و کم نگذاشت. من از طرف خودم و خانواده حبیبی به ویژه برادر بزرگترم حسن حبیبی از وی تشکر می کنم.

وی تاکید کرد: پیشکسوتان حامی مدیرعامل صندوق هستند زیرا روال و برنامه های کنونی این مجموعه بسیار خوب و موثر است و باید ادامه دار باشد.

گودرز حبیبی متولد دوم خرداد ماه۱۳۲۵ در تهران و بازیکن سابق فوتبال ایران است که در پست دفاع راست بازی می‌کرد. وی سابقه بازی در تیم‌های شعاع، پیکان و تاج سابق تهران را دارد. برادر بزرگ وی حسن حبیبی از فوتبالیست‌های بنام و ملی پوش قبل از او بوده‌است.