برزگر: زمان برگزاری لیگ باید طولانی تر باشد/ خدمات دکتر ابطحی ستودنی استمنصور برزگر قهرمان بلند آوازه جهان و المپیک معتقد است برای بهره برداری بیشتر از لیگ کشتی، باید زمان برگزاری آن طولانی تر باشد.

برزگر در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: به نظر من برگزاری لیگ در این زمان محدود بیشتر به یک انجام وظیفه می ماند. ما باید از فوتبال درس بگیریم. موفقیت فوتبال به این دلیل است که لیگ آن در زمان طولانی برگزار می شود و هر هفته روی آنتن است و اخبار و مسابقاتش اعلام می شود. به نظر من برنامه ریزی برای لیگ کشتی باید به شکلی باشد که حداقل چهار تا پنج ماه مسابقات و اخبار لیگ بر روی آنتن باشد و خیلی سریع جمع نشود.

وی افزود: طولانی بودن لیگ برای سرمایه گذارانی که بعنوان حامی مالی در مسابقات حضور دارند هم خوشایندتر است زیرا آن ها ترجیح می دهند مدت طولانی تری از برنامه های تبلیغاتی لیگ استفاده کنند.

برزگر ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در خصوص لیگ باید در نظر گرفت، استفاده از همه ظرفیت های استان های کشور به ویژه استان های کشتی خیز است تا نماینده ای در لیگ داشته باشند. این مسئله موجب می شود مسابقات در آن شهرها نیز برگزار شود و علاقمندان به کشتی و استعدادهای ناشناخته فرصتی برای ابراز خود داشته باشند.

وی تاکید کرد: از همین تیم ها استعدادها و چهره هایی کشف می شوند که می توانند بهترین نفرات ملی را نیز شکست بدهند و شناخته شوند. از سویی حامیان مالی مجاب می شوند سرمایه خود را به آن شهرها ببرند تا در رونق کشتی کشور موثر باشند.

این پیشکسوت کشتی با بیان اینکه یکی از منافع برگزاری لیگ کمک اقتصادی به کشتی گیران رده های پایین تر است، گفت: این کشتی گیران می توانند با تیم ها قراداد ببندند و برایشان کمک هزینه ای باشد. ما می توانیم از لیگ بهترین استفاده را داشته باشیم ولی از این فرصت خیلی محدود استفاده می کنیم. بنابراین باید برنامه ریزی لیگ در راستای منظم برگزار شدن باشد تا به مسابقات و جوانان لطمه نزند.

وی در خصوص صندوق حمایت گفت: صندوق حمایت توانسته مشکلات بسیاری از پیشکسوتان را مرتفع کند. با آمدن دکتر ابطحی صندوق دگرگون شده و تبدیل به خانه پیشکسوتان شده است.

منصور برزگر متولد 1325 در تهران کشتی‌گیر آزادکار و مربی کشتی پیشین ایرانی و دارنده مدال نقره در المپیک ۱۹۷۶ مونترآل است. وی سال‌ها مربی‌گری تیم ملی کشتی ایران را برعهده داشت.