آتشی: با آمدن مدیر جدید صندوق، کارها بر وفق مراد پیشکسوتان شده استعنایت آتشی گفت: بیش از دو سال است که با تغییر مدیریت صندوق، کارها برای ما پیشکسوتان بر وفق مراد پیش می رود و صندوق به دنبال حفظ منزلت پیشکسوت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، عنایت آتشی پیشکسوت و کارشناس بسکتبال در گفت و گو با رادیو ورزش گفت: می توان گفت تا قبل این پیشکسوت به معنای واقعی در جایگاه خودش قرار نداشت اما با آمدن مسئولین جدید این مهم احیا شد. هم اکنون از طرف صندوق همایش هایی برای تجلیل از بزرگان ورزش کشور برگزار می شود که کار بسیار ارزشمندی است.

آتشی با بیان اینکه پیشکسوت خواسته زیادی ندارد، ادامه داد: پیشکسوت محتاج نیست. فروتنی دارد؛ ولی قدرشناسی و به یادشان بودن برای او کافی است و همین ارج نهادن به مقامش را می خواهد. در شرایطی که مشکلات بسیاری گریبان ورزش و پیشکسوتان را گرفته برگزاری مراسم تجلیل اقدامی بسیار مثبت و مفید است.

وی با تقدیر از دکتر ابطحی مدیرعامل صندوق گفت: ورزشکار تا زمانی که ورزش می کند به دنبال افتخار آفرینی است وقتی عمر ورزش حرفه ای اش تمام می شود یاد کردن و تجلیل از او تنها چیزی است که از دوران ورزشش برایش می ماند. پیشکسوتان دلشان نمی خواهد وقتی که عمرشان تمام شد و بعد از مرگ از آن ها یاد شود.

آتشی با بیان اینکه دغدغه ها و مشکلات همیشه هستند، ادامه داد: نکته مهمی که در خصوص مجموعه صندوق باید به آن اشاره کرد. نظم، احترام و تکریمی است که در رفتار تک تک پرسنل مجموعه دیده می شود و سیستم اداری به شکلی تغییر کرده است که پیشکسوت وقتی به خانه خود می رود ناخشنود و ناراحت بیرون نمی آید.

وی در پایان گفت: از وزیر ورزش درخواست می کنم، از صندوق حمایت بیشتری کرده و بودجه آن را افزایش دهد، تا دست مدیرعامل و همکارنش برای خدمت رسانی به پیشکسوتان بیشتر باز باشد.