مدارک عضویت در صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور

1. نامه تاییدیه فدراسیون و مراجع ذیربط ورزشی

2. کپی احکام قهرمانی، داوری، مربیگری و کارت خبرنگاری

3. کپی از تمامی صفحات شناسنامه خود و افراد تحت تکفل

4. کپی کارت ملی خود و افراد تحت تکفل

5. تعداد 4 قطعه عکس 3در4 خود و 1 قطعه عکس افراد تحت تکفل

6. کپی آخرین مدرک تحصیلی

7. کپی کارت پایان خدمت

8. کپی دفترچه بیمه

9. واریز مبلغ 500.000 ریال از طریق دستگاه pos مستقر در محل صندوق حمایت به عنوان حق عضویت سالیانه

لازم به ذکر است قهرمانان و پیشکسوتانی که واجد شرایط دریافت مستمری ماهیانه می باشند، می بایستی در بانک پارسیان اقدام به افتتاح حساب نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 44015726 الی 30 تماس حاصل نمایید.


برای دریافت فایل عضویت در صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان بر روی
تصویر بالا کلیک نمایید