شرکت توسعه سلامت ورزشکاران پارس

شرکت تجارت گستر قهرمانان (سهامی خاص) در تاریخ 1392/02/28 به ثبت رسیده که به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/04/25 نام شرکت به " توسعه سلامت ورزشکاران پارس(سهامی خاص)" تغییر یافته است.

اهم فعالیت ها:

تولید، توزیع،واردات وصادراتانواع مکمل های غذایی - ورزشی،داروهای مجاز و تجهیزات پزشکی ورزشی ، اخذ و اعطای نمایندگی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، ایجاد و راه اندازی داروخانه ورزشی با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

اهداف:

تامین مکمل های غذایی - ورزشی سالم و پاک مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و فدراسیون پزشکی ورزشی با حمایت وزارت ورزش و جوانان

فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مصرف منطقی مکمل های غذایی-ورزشی توسط جامعه ورزش کشور
آموزش و ارائه اطلاعات تغذیه ای تخصصی به منظور ارتقاء سطح دانش جامعه ورزش کشور

توزیع مکمل های تهیه شده با حمایت وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی کشور و باشگاه های تحت نظر آن فدراسیون ها

کاهش دغدغه فکری ورزشکاران حرفه ای کشور برای تامین مکمل های سالم و عاری از مواد ممنوعه

هدفمند سازی مصرف مکمل های غذایی – ورزشی و ارتقاء سطح توان ورزشکاران با بررسی روند بازده مصرف مکمل های ارائه شده

کاهش هزینه های اضافی تحمیلی بر ورزشکاران جهت تامین مکمل های غذایی ورزشی مورد نیاز

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (جردن)، بالاتر از اسفندیار، خیابان انصاری (صداقت)، پلاک 6 ، طبقه اول جنوبی

تلفن: 26206440 داخلی 176 - 128