نشست هم اندیشی با حضور مدیرعامل صندوق و معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان