بازدید سید مصطفی ابطحی از شرکت‌های تابعه صندوق حمایت، فدراسیون های کوهنوردی، سه گانه و انجمن های ورزشی و خبرگزاری برنا