عیادت از علی میرزایی، پیشکسوت وزنه برداری و قهرمان المپیک