مراسم بدرقه کاروان ایثارگران وزارت ورزش به مشهد مقدس با حضور ابطحی، موسوی و قاسمی